Jaunumi

Mācies pats un dalies pieredzē

Pašorganizēta skolotāju, pieaugušo izglītotāju un arī augstskolu pasniedzēju mācīšanās par IKT rīkiem attālināto mācību nodrošināšanai piektdienās plkst. 16.00:

ZOOM: https://ej.uz/IIPC-NCM

ID: 942 9223 0376

Kods: 159990

TV reportāža par uzņēmumu


Aptauja par matemātikas mācīšanās grūtībām

Aicinām piedalīties pētījums par matemātikas mācīšanās grūtībām, to pārvarēšanas veidiem un nepieciešamo atbalstu. Anketas pieejamas šeit:

Vecākiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQD88Lgf6JSgtXqi4Y9kaHKZWsS-AU0cvV0qVLzhRZnqKByw/viewform

Skolotājiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgohwWvX0ak7UwutosX1Y97x4JSNEI3HI641nb597t2MXa0g/viewform

Mācību līdzeklis augtākās matemātikas pamatu apguvei angļu valodā

Uzņēmums ir izdevis mācību līdzekli “Foundations of Advanced Mathematics”, kas veidots ar mērķi sniegt atbalstu dažādu augstskolu studējošajiem augstākās matemātikas apguvē. It īpaši noderīgs tas ir inženierzinātņu programmās studējošajiem, bet to aicināti izmantot arī citu studiju virzienu pārstāvji.

Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem par IKT rīkiem attālinātām mācībām

Sociālā uzņēmuma SIA “Izglītības atbalsta birojs” (IAB) organizētajos profesionālās pilnveides kursos pedagogiem, kas notika no 20.novembra līdz 18.decembrim, to dalībnieki iepazinās ar dažādiem IKT rīkiem attālinātām mācībāmun apguva sekojošas tēmas:

  • Darbs videokonferenču platformās Zoom, Microsoft Teams un BigBlueButton  (BBB);
  • Testu veidošana Moodle un Microsoft Teams vidē un izmantojot Google Forms;
  • Rīku Wordwall, LearningApps, mākoņglabātuves OneDrive un e-grāmatu Express DigiBook izmantošanamācību satura veidošanai;
  • Polling, Breakout room, Muiti-uswer whiteboard lietošana BBB un ZOOM platformā;
  • IKT instrumenti matemātikas attālinātā mācīšanā: grafiskās planšetes izmantošana, WhatsApp, programmatūra geogebra un desmos.com grafiskais kalkulators, failiem.lv;

LaTeX valodas elementu pielietojums matemātisko formulu rakstīšanai;

  • Rīki sinhronai un asinhronai komunikācijai attālinātajās studijās – Mentimeter, Slido.com, Kahoot, WhatsApp, Edpuzzle.com.

Profesionālās pilnveides kursu programma ietvēra prezentācijas, praktisku apmācību un dalīšanos pieredzē par rīkiem, kas tiek izmantoti attālinātām mācībām gan skolā, gan augstskolā.